Korisnicki ugovor | uslovi koriscenja

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga pažljivo pročitate Uslove korišćenja i kupovine (u daljem tekstu: Uslovi), budući da svaki pristup vebsajtu www.gentlemanstore.rs (u daljem tekstu: sajt) i kupovina putem istog, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti.

Ovi Uslovi primenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na pristup sajtu i kupovinu proizvoda putem veb prodavnice – internet trgovine, te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) između Vas kao korisnika usluge – kupca i GENTLEMAN STORE kao davaoca usluge – prodavca, i imaju se smatrati sastavnim delom Ugovora.

Ukoliko ne prihvatate ove Uslove bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt.

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Ograničenje prema uzrastu

Morate biti punoletni u okviru jurisdikcije koja važi u mestu Vašeg prebivališta kako biste mogli da pristupite i koristite sajt.

1.2. Promenljivost uslova

Postoji mogućnost da će se Uslovi menjati sa vremena na vreme bez obaveštenja, te je potrebno da periodično posetite sajt kako biste bili upoznati sa (ne)izmenjenim Uslovima. Izmenjeni Uslovi stupaju na snagu momentom postavljanja na sajt tj. momentom kada je omogućen pristup istim.

1.3. Prihvatanje

Vaš pristup i korišćenje sajta obuhvaćeni su isključivo ovim Uslovima. Vi nećete koristiti sajt za svrhe koje nisu u skladu sa predmetnim Uslovima ili su njima zabranjene. Korišćenjem sajta, Vi u potpunosti prihvatate navedene Uslove i time prihvatate korišćenje sadržaja ovih stranica isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

1.4. Pristup i upotreba usluga

Mogućnost upotrebe sajta i svih ostalih usluga koje su obezbeđene putem ili na samom sajtu zajednički se nazivaju “usluge”. Postoji mogućnost da ćemo uz pomoć trećeg lica obezbediti korišćenje svih usluga. Usluge se mogu obezbediti korišćenjem servera i druge opreme koji se nalaze u bilo kojoj državi. Možete pristupiti i koristiti navedene usluge kroz interfejs koji je obezbeđen na samom sajtu i koji je u skladu sa ovim uslovima. Takođe, usluge možete koristiti isključivo za ličnu upotrebu, a preprodaja, prenošenje ili omogućavanje bilo koje usluge trećem licu su strogo zabranjene.

1.5. Sigurnost i virusi

Implementirali smo prikladnu tehnologiju i sigurnosne dodatke kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa ili neprikladne uprotrebe. Iako smo se u najvećoj meri potrudili da obezbedimo da Vaše informacije budu bezbedne u okviru našeg sistema, nijedan transfer podataka putem interneta ne može biti 100% obezbeđen. Kao rezultat, ne možemo da garantujemo za sigurnost nijedne informacije koju nam pružite, stoga to činite na sopstvenu odgovornost, a Vašom upotrebom sajta dajete saglasnost na ovakav rizik. Preuzeli smo potrebne korake da osiguramo da sajt ne sadrži nikakve kompjuterske viruse i druge štetne komponente. Međutim, bilo bi poželjno da instalirate i održavate prikladne anti-virus i druge zaštitne softvere na uređajima sa kojih pristupate i koristite sajt. Bez ograničavanja bilo kog drugog dela ovih Uslova, mi se odričemo odgovornosti za bilo koji kompjuterski virus ili štetni ili destruktivni program koji biste mogli da preuzmete sa ili kroz naš sajt.

1.6. Privatnost

Poštujemo Vašu privatnost. Pretraživanje sajta moguće je bez pružanja bilo kakvih ličnih informacija osim onih ličnih informacija koje biste svesno i samostalno pružili, dok je za samu kupovinu u veb prodavnici neophodno da nam pružite određene lične informacije. Mi ćemo prikupiti, koristiti i obelodaniti lične informacije onako kako je opisano u politici privatnosti. Vi pristajete na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje Vaših ličnih informacija za svrhe opisane u politici privatnosti. Postoji mogućnost da ćemo prikupljati i održavati statistiku u vezi sa brojem posta sajtu, tipu pretraživača i uređaja za pristup sajtu, internet protokol adresama uređaja kojima se pristupa sajtu i sličnim neprepoznatiljivim informacijama. Ove informacije će se koristiti isključivo za interne svrhe sa ciljem održavanja, upravljanja i poboljšanja sajta.

Kompletnu politiku privatnosti možete pogledati na stranici „Politika privatnosti“.  Takođe, ova politika privatnosti pripada ovom ugovoru.

1.7.  Geo-lokacija

Sajt sadrži i pruža određene funkcionalnosti i usluge od strane trećih lica koja nam obezbeđuju da prikažemo mape, geokodiranje, mesta i drugi sadržaj sa Google, Inc, ili trećeg dobavljača kao što je Google, kao deo sajta (geo-lokacijske usluge). Vaša upotreba geo-lokacijskih usluga je predmet trenutnih uslova korišćenja za Google Maps/ Google Earth, a korišćenjem geo-lokacijskih usluga pristajete da budete obevezani uslovima korišćenja od strane Google-a.

1.8. Autorska prava – vlasništvo sadržaja

Sajt, njegova organizacija i dizajn (uključujući sve softverske kodove, građu i izgled sajta i njegovih korisničkih interfejsa) kao i sve informacije, slike, vizuali, tekstovi, video i audio zapisi, fotografije i sav drugi materijal i sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu (u daljem tekstu: “sadržaj”) su zaštićeni autorskim i drugim pravom intelektualne svojine, na kojima BRAND GENTLEMAN STORE ima vlasništvo ili pravo korišćenja. Možete pristupiti ili preuzeti infromacije sa sajta za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ali je strogo zabranjeno kopiranje, reprodukcija, republikacija, postavljanje, prenošenje, prikaz, korišćenje na drugoj veb stranici, izvođenje, distribucija, modifikacija ili derivacija našeg sadržaja ili sadržaja našeg korisnika bez prethodnog pismenog odobrenja. Ne ostvarujete vlasničko pravo na sadržaj time što pristupate sajtu ili ga koristite, a postavljanje sadržaja od strane GENTLEMAN STORE na sajt ne predstavlja odricanje ni od kog prava na taj sadržaj.

1.9. Povratna informacija

Ukoliko nam pošljete bilo koju vrstu komentara, pitanja, sugestija ili povezanih materijala bilo kojim putem komunikacije sa idejom da sugerišete ili preporučite određene promene na sajtu, usluga koje se nude putem sajta ili našeg sadržaja, u tom slučaju:

 • – nijedna povratna informacija nije niti će biti tretirana kao poverljiva informacija ili intelektulana svojina;
 • – GENTLEMAN STORE je slobodna da koristi, bez kompenzacije ili pripisivanja Vama, bilo koju ideju, know-how, koncept, tehnike ili drugu intelektualnu svojinu ili vlasničko pravo koje sadrži povratna informacija u bilo koje svrhe;
 • – shvatate i slažete se sa tim da GENTLEMAN STORE nije obavezan da koristi, prikaže, reprodukuje ili podeli takavu ideju, know-how, koncept ili tehnike koje sadrži povratna informacija i nemate pravo da od nas to zahtevate;

1.10. Sedište 

GENTLEMAN STORE posluje iz BiH,  i ne garantuje da su sajt, usluge, sadržaj ili sadržaj korisnika prikladni ili dostupni za upotrebu u svakoj jurisdikciji. Oni koji pristupe sajtu sa drugih lokacija čine to na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za saglasnost sa lokalnim pravom ukoliko je ono primenljivo.

1.11. Ime, logo i ostale oznake

Naše ime, logo i sve ostale naše oznake i imena koja se nalaze na našem sajtu vlasništvo su GENTLEMAN STORE. Osim ako nije drugačije naznačeno, sve ostale oznake koje se nalaze na našem sajtu vlasništvo su trećih lica i koriste se uz dozvolu ili putem licence.

1.12. Link-ovanje

Bilo koji sajt kojem možete pristupiti putem našeg sajta (koji je link-ovan sa našeg sajta) nije u opsegu naše kontrole i njemu pristupate na sopstvenu odgovornost. Postoji mogućnost da link-ovani sajtovi imaju drugačije uslove korišćenja i polise od naših, a oni će važiti za sve Vaše aktivnosti na njihovom sajtu. Ne podrazumeva se nikakva pravna odgovornost sa naše strane za link-ovane sajtove i njihov sadržaj. Mi obezbeđujemo te link-ove isključivo kao pogodnost; oni nisu nikakva vrsta odobrenja niti vrsta preporuke sa naše strane. Zabranjeno je korišćenje naših vizuala ili logo-a na Vašem sajtu bez prethodnog pismenog odobrenja, a takođe je zabranjena upotreba link-a našeg sajta koja bi sugerisala da mi sponzorišemo, odobravamo ili da smo povezani sa Vašim poslovanjem ili Vašim veb-sajtom.

1.13. Modifikacije i ažuriranje

Postoji mogućnost da postavimo nove dodatke na sajt i usluge, uklonimo postojeće dodatke ili na drugi način modifikujemo sajt, usluge i sadržaj (uključujući njihovu funkcionalnost, izgled, univerzalne lokatore i softverske komponente), bez prethodnog obaveštenja.

1.14. Okolnosti izvan naše kontrole

Nećemo snositi odgovornost za bilo koju vrstu prekida ili odlaganja početka bilo koje od naših obaveza obuhvaćene ovim uslovima koji su izazvani okolnostima izvan naše kontrole. Naš rad će se smatrati suspendovanim na period dok takve okolnosti traju, a navedeni prekid ćemo nadoknaditi u trajanju samog prekida. Uložićemo sve potrebne napore kako bismo okončali takvu okolnost ili našli rešenje kako bismo mogli da ispunimo svoje obaveze uprkos navedenim okolnostima.

1.15. Izjava o odricanju od odgovornosti

GENTLEMAN STORE nastoji da bude što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena. Međutim, ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez propusta, kako u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika, tako i cena. GENTLEMAN STORE zadržava pravo da promeni sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude zastareo, međutim, GENTLEMAN STORE se ne obavezuje se da redovno ažurira informacije sadržane na ovom sajtu. Ne garantuje da će ovaj sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Takođe, GENTLEMAN STORE ne garantuje da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je sadržaj kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

GENTLEMAN STORE zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača. GENTLEMAN STORE sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na sajt u duhu dobrog trgovca, a sve u cilju kako bi kupcima olakšali izbor proizvoda prilikom kupovine. GENTLEMAN STORE ne može garantovati da fotografije proizvoda istakute na sajtu u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Takođe, može postojati mogućnost razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, te opisanog proizvoda, ukoliko je proizvođač izmenio neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.

GENTLEMAN STORE se izričito odriče, u najvećoj mogućoj zakonom dozvoljenoj meri, svih direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namijenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i one ne predstavljaju profesionalni savet.

1.16. Izjava o zaštiti privatnosti korisnika

„U ime GENTLEMAN STORE obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u GENTLEMAN STORE odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti”.

2. WEB PRODAVNICA – INTERNET TRGOVINA

2.1. Cena, način plaćanja i isporuka proizvoda

Cena proizvoda naznačena je uz svaki artikal na sajtu. Sve cene na sajtu izražene su u EUR. Svi proizvodi biće isporučeni po cenama koje su važile pri izradi porudžbine.

Plaćanje se vrši gotovinom , prilikom isporuke proizvoda na adresu kupca ili kartičnim plaćanjem putem veb sajta.

Isporuka proizvoda nije uračunata u cenu naznačenu uz artikal, već se naknadno obračunava u postupku naručivanja proizvoda.

Isporuka se vrši na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Na teritoriji Srbije isporuka se vrši u roku od 7 dana, sem ako se ne postigne drugačiji dogovor sa klijentom. Na teritoriji Crne Gore i Bosne i Hercegovine period isporuke varira u odnosu na perioda koji postavi kurirska služba, do 15 dana, izuzev zadržavanja proizvoda na carinskim terminalima.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod koji mu bude poslat na traženu adresu, smatraćemo da je ugovor raskinut usled neispunjenja njegove obaveze i u tom slučaju kupac će biti dužan da snosi trošak isporuke i povraćaja poslate robe.

2.2. Registracija

Registracija korisničkog naloga nije nužan uslov za kupovinu proizvoda na sajtu. Registracija nudi pogodnost čuvanja podataka, tako da ih korisnik ne mora unositi prilikom svake sledeće kupovine.

2.3. Naručivanje i zaključivanje ugovora o prodaji na daljinu

Kupovinu proizvoda na sajtu započinjete odabirom artikla i klikom na dugme „dodaj u korpu“. Potom možete nastaviti kupovinu dodajući još artikala u korpu, možete pogledati sadržaj Vaše korpe (što možete učiniti u svakom trenutku) ili možete završiti kupovinu.

Klikom na dugme „završi kupovinu“ prikazaće Vam se detalji Vaše porudžbine koji uključuju naziv i količinu željenog proizvoda, cenu proizvoda, cenu isporuke i ukupnu cenu koju će kupac bti dužan da plati. Takođe, istom prilikom biće neophodno da unesete podatke za plaćanje/isporuku i to: ime i prezime, državu, adresu i kućni broj, grad, regiju, poštanski broj, kontakt telefon i e-mail adresu.

Nakon provere unetih podataka i  iskazane cene, dovoljno je da kliknete na dugme „naruči“ čime nam šaljete ponudu i saglasnost sa sadržinom ugovora o prodaji na daljinu i uslovima internet prodaje.

Vašu poružbinu potvrdićemo slanjem elektronske poruke (e-mail) čime je Ugovor zaključen.

Korisnici veb prodavnice dužni su da prilikom naručivanja daju tačne, važeće i potpune lične podatke, dok suprotno postupanje ovlašćuje GENTLEMAN STORE da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dela usluga ponuđenih na sajtu.

3. SAOBRAZNOST I PODNOŠENJE REKLAMACIJE

3.1. Odgovornost GENTLEMAN STORE za saobraznost robe

GENTLEMAN STORE je dužan da isporuču robu saobaraznu Ugovoru, u suprotnom odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja je postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača, bez obzira da li je znao za nesaobraznost. GENTLEMAN STORE ne odgovara za nesaobraznost robe ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač GENTLEMAN STORE je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru u roku od pola godine od dana prelaska rizika na potrošača tj. od dana prijema robe. Ako se nesaobraznost pokaže u roku od mesec dana od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe, odnosno nesaobraznosti.

Potrošač ima pravo da zahteva od GENTLEMAN STORE da se nesaobraznost otkloni bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor uz povraćaj plaćenog iznosa. Potrošač prvenstveno ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom, osim ako je izabrani zahtev nemoguć ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za GENTLEMAN STORE. Pravo izbora potrošač ima ako u roku od 10 dana od preuzimanja obavesti GENTLEMAN STORE o nesaobraznosti. Ako ne obavesti GENTLEMAN STORE o postojanju nesaobraznosti robe ugovoru u roku od 10 dana od kada je otkrio nesaobraznost, a najkasnije u roku od pola godine od prelaza rizika, potrošač gubi prava koja mu po tom osnovu pripadaju.

GENTLEMAN STORE je dužan da opravku ili zamenu izvrši u primerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zaheva i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio. Ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, ili ako GENTLEMAN STORE nije izvršio opravku ili zamenu u roku ili ako opravka ili zamena nije moguća bez značajnijih neugodnosti za potrošača, potrošač ima pravo da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa.

Troškove neophodne da se roba saobrazi ugovoru (troškovi rada, materijala, preuzimanja, i isporuke) plaća GENTLEMAN STORE.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Potrošač može ostvariti svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od pola godine.

3.2. Pravo na reklamaciju

Možete izjaviti reklamaciju u slučaju nesaobraznosti, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja, elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Reklamacija se podnosi popunjavanjem obrasca za reklamaciju koju dostavljate elektronski.

Osoba ovlaščena za prijem reklamacija u evidenciji o primljenim reklamacijama unosi sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećim podacima:

 • – o podnosiocu i datumu prijema reklamacije;
 • – podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena);
 • – kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije;
 • – datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
 • – odluku o odgovoru potrošaču;
 • – datum dostavljanja te odluke;
 • – ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
 • – načinu i datumu rešavanja reklamacije;
 • -kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije;

Prispele reklamacije unose se u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi elektronski. Osoba ovlašćena od strane GENTLEMAN STORE za prijem reklamacija je dužna da primi reklamaciju i istu odmah prosledi osobi odgovornoj za rešavanje reklamacija koja odlučuje o reklamaciji radi daljeg vodjenja postupka. O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem. 

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana – rok u kome je obavezan prodavac da odgovori na reklamaciju. 

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Svi troškovi koji nastanu po osnovi reklamacije padaju na teret prodavca.

Prispelu reklamaciju pregleda osoba odgovorna za rešavanje reklamacija, koja donosi odluku o osnovanosti reklamacije odmah a najksanije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije. Osoba odgovorna za reklamacije, može doneti odluku:

 1. 1. Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca.
 2. 2. Da se kupljeni proizvod zameni novim ili sličnim.
 3. 3. Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema računu ili drugom dokazu koji pruži potrošač (ugovor na daljinu).

Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama, sem ako proizvod nije na sniženju ili akciji zbog felera ili greške.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda, spajanje na nesigurne izvore napajanja ili nepravilno održavanje robe.

Prodavac u slučaju da odbije reklamaciju:

 • – dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije);
 • dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova;

Informacija o ovoj obavezi mora postojati u delu „Reklamacije” gde objašnjavate reklamacionu proceduru.

Kupac nema prava reklamacije (zamena ili povraćaj novca) za robu koja je sezonskog karaktera (u daljem tekstu: sezonska roba) stoga ovakvu robu može vratiti samo ukoliko je neispravna.

3.3 Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da Vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje.
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • – u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • – za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • – na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • – na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • – u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.”

4. ODUSTANAK OD UGOVORA

4.1. Pravo na odustanak od ugovora

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošaca („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), potrošači imaju pravo da odustanu od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem veb shop porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe (bez navodjenja razloga i dodatnih troškova sem troškova povrata-slanja prodavcu) od dana prijema robe. Mi ćemo izvršiti povraćaj uplata koje smo primili od Vas, u roku od 14 dana od dana kada primimo izjavu o odustanku od ugovora i kada se uverimo da je roba neoštećena. Potrošač je dužan da vrati robu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustanku.

Da biste mogli da ostvarite pravo na odustanak, morate da nas obavestite o svojoj odluci o odustanku od ugovora. Potrebno je da popunite „Obrazac za odustanak od ugovora“ koji možete dostaviti poštom ili elektronskom poštom.

Prodavac se odriče da nije odgovaran za oštećenja robe nastala usled lošeg transporta te stoga nije u obavezi da izvrši povraćaj ili zamenu robe – proizvoda ukoliko je roba oštećena u transportu ili prilikom preuzimanja.

4.2. Posledice odustanka

4.2.1. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, GENTLEMAN STORE je u obavezi da povraćaj vrši u dogovoru sa kupcem.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio robu IPS QR kodom, GENTLEMAN STORE je u obavezi da povraćaj vrši u dogovoru sa kupcem.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio pouzećem, GENTLEMAN STORE je u obavezi da povraćaj vrši u dogovoru sa kupcem.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu – pravnom licu koje je kupilo putem fakture (virmanski), GENTLEMAN STORE je u obavezi da povraćaj vrši u dogovoru sa kupcem .

4.2.2. Povraćaj robe

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršicemo povraćaj plaćenih iznosa koje smo primili od Vas bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana kada smo primili Vašu izjavu i nakon prijema neoštećene robe.

Robu možete vratiti isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i uz prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).

Ukoliko robu kojom ste nezadovoljni vraćate poštom, troškove ove dostave snosite Vi sami.

U roku do 15 radnih dana od pristizanja obaveštenja o povratu robe od strane kupca i nakon prijema neoštecene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, kupcu će biti vraćen celokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahteva drugačije. U slučaju da zahtevate drugi način povraćaj plaćenog iznosa, prodavac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povraćaj.

Kupac je dužan robu poslati na našu adresu bez nepotrebnog odgadjanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vreme ako pre isteka napred navedenog roka robu predate nama, odnosno licu koje smo ovlastili da je primi. Pre raskida Ugovora možete nas pozvati na broj telefona +38166345678 ili se javiti na office@gentlemanstore.com kako bi Vam bio objašnjen postupak vraćanja robe.

4.2.3. Troškovi povraćaja robe

Vi snosite sve troškove povraćaja robe.

4.2.4. Odgovornost potrošača za umanjenje vrednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrdjivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

5.1. Zabranjene aktivnosti

Nije dozvoljena upotreba sajta za bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene ovim uslovima. U vezi sa (bez ograničenja na) drugim zabranama koje su istaknute u ovim uslovima, nije dozvoljeno ništa od dolevnavedenog prilikom pristupanja ili korišćenja našeg sajta:

 • – korišćenje sajta na način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili oslabi sajt ili se umeša u korišćenje sajta bilo kog drugog lica;
 • – uznemiravanje bilo koje vrste, uključujući e-mail, ćaskanje ili upotrebu neprikladnog, uvredljivog ili pogrdnog jezika (prema našem tumačenju);
 • – lažno predstavljanje drugih, uključujući i zaposlene u ili predstavnike GENTLEMAN STORE ili drugih posetioca;
 • – postavljanje, distribucija ili na drugi način objavljivanje određenog sadržaja koji sadrži klevetu, koji je nepristojan, preteći, narušava privatna i javna prava, uvredljiv, ilegalan ili na drugi način upitan ili koji može da sadrži ili ohrabri krivično delo, ugrozi lična prava bilo koje strane ili na drugi način naruši prava;
 • – postavljanje bilo koje vrste reklamnog sadržaja ili poziv drugima da se priključe ili postanu član neke druge online usluge ili druge organizacije;
 • – zaobilaženje ili onemogućavanje pristupa kontroli tehnologije, sigurnosti uređaja, procedura, protokola ili tehničkih zaštitnih mehanizama koji mogu biti postavljeni kao deo sajta, ili bilo kog hardvera ili softvera koji se koriste za omogućavanje sajta, ili hardvera, softvera ili usluga trećih lica;
 • – korišćenje sajta, hardvera ili softvera sa ciljem pretraživanja sajber ili kripto valuta;
 • – prikupljanje našeg sadržaja ili sadržaja korisnika ili informacija ili na drugi način pristup sajtu korišćenjem automatizovanih sredstava (kao što su botovi, roboti, scraper-i) bez naše dozvole;

5.2. Naknada štete

Pristajete da naknadite štetu i isključite odgovornost GENTLEMAN STORE i njegovih direktora, zaposlenih, vlasnika i predstavnika za sve gubitake, troškove i štetu (uključujući stvarne pravne troškove) koji su posledica, direktno ili indirketno, narušavanja ovih uslova ili neke Vaše aktivnosti u vezi sa sajtom.

5.3. Ostalo

Predmetni uslovi sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Ukoliko je bilo koji deo ovih uslova nezakonit, nevažeći ili nesprovodiv, onda je taj deo odvojiv i nema uticaj na validnost i sprovođenje ostatka uslova. Odlaganje ili nepostupanje GENTLEMAN STORE neće uticati na prava i pravne lekove od kojih se izričito ne odriče u pisanoj formi. Nećemo biti odgovorni za odlaganje ili štetu nastalu kao rezultat za okolnosti koje su van naše kontrole.